Totul despre siguranța ta! Ce trebuie să știi despre protecția muncii?

Ce este protecția muncii?

Potrivit Legii 319/2003, art. 5, litera (n), protecția și securitatea în muncă reprezintă “ansamblul de activități instituționalizate, având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă.”. Aceste măsuri și acțiuni presupun informarea lucrătorilor, instruirea și protejarea acestora.

Care este importanța protecției și securității în muncă?

De ce este importantă siguranța și protecția în muncă? Deoarece sănătatea și siguranța lucrătorului la locul de muncă reprezintă o necesitate. De-a lungul timpului au avut loc numeroase accidente la locul de muncă și îmbolnăviri profesionale ce au determinat vătămarea fizică, psihică și emoțională a angajatului, fapt ce a determinat asigurarea unui cadru legal privind securitatea lucrătorului și asigurarea condițiilor optime de muncă. În acest sens au fost create și sancțiuni, atât pentru angajatorii care nu respectă normele legale de protecție și securitate în muncă, cât și pentru angajații care ignoră măsurile de prevenție impuse de angajator.

Care sunt obligațiile angajatorului privind protecția și securitatea în muncă?

În primul rând, angajatorul are obligația de a asigura cele mai bune condiții de muncă pentru lucrător. Acestea pot însemna că angajatorul trebuie, pe cât posibil, să asigure limitarea posibilității vătămării angajatului, atât fizic prin accidentarea în timpul lucrărilor cu utilaje de muncă sau în contact cu substanțe ce pot fi nocive, cât și psihic, prin limitarea stresului la locul de muncă.

Care sunt obligațiile angajatului privind protecția și securitatea în muncă?

Este bine înțeles faptul că și angajatul are obligațiile sale privind protecția și securitatea în muncă. Acesta este obligat să respecte toate măsurile de prevenire impuse de angajator la locul de muncă, măsuri precum respectarea purtării echipamentelor de protecție, a măștilor, mănușilor, ochelarilor de protecție, etc. Nerespectarea acestor măsuri duce la pedepsirea angajatului potrivit cadrului legal stabilit.

Desemnarea responsabilului cu protecția și securitatea în muncă

În cazul în care numărul de angajați este foarte mic sau activitățile desfășurate în respectivul loc de muncă nu prezintă riscuri majore pentru lucrători, angajatorul se poate ocupa singur de ceea ce înseamnă protecția și securitatea în muncă. În schimb, în cazul în care numărul persoanelor angajate este mai mare de 9 sau se desfășoară activități cu risc crescut de vătămare fizică, chimică sau psihică, angajatorul trebuie să desemneze una sau mai multe persoane responsabile cu protecția muncii dintre lucrătorii angajați cu normă întreagă, în baza unui contract individual de muncă. Desemnarea se face în baza unei decizii scrise a angajatorului. Responsabilul cu protecția și securitatea în muncă trebuie să fie absolvent al unei forme tehnice de învățământ și al unui curs în domeniu.

Care sunt sancțiunile pentru angajator în cazul nerespectării normelor de protecție a muncii?

Angajatorul care nu respectă normele de protecție și securitate în muncă se face vinovat de una sau mai multe infracțiuni. Pedepsele pentru infracțiunile comise în domeniul protecției muncii sunt prevăzute în codul penal, în articolele 349 și 350. În cazul în care angajatorul nu respectă prevederile legislației de protecția muncii în vigoare poate primi amenzi cuprinse între 3.000 și 10.000 lei. Odată amendat, angajatorul va fi obligat să intre în legalitate, rezolvându-și problemele care țin de nerespectarea legislației muncii.

2 thoughts on “Totul despre siguranța ta! Ce trebuie să știi despre protecția muncii?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *